Katalog
Odkazy
možnosti platby
Novinky a akce na email:
Cressi.cz - obchodní a dodací podmínky


 

Ceník - dopravy a plateb pro objednávky do 1.000,- CZK   


Balík České Pošty

Standardni balik


Balík České Pošty po ČR

Doručování zásilek Českou poštou je všem zákazníkům dobře známé. Pokud Vás poštovní doručovatel nezastihne na místě doručení, zůstane zásilka uložena na vaší dodací poště.


Osobní odběr - sleva 3%

Osobní odběr


Objednané zboží si můžete vždy se slevou vyzvednout v naší prodejně v Praze. Její přesnou adresu a provozní dobu naleznete zde.

Pokud si přinesete potvrzení objednávky s poznámkou "osobní odběr v prodejně", (přijde Vám po dokončení objednávky do Vaší e-mailové schránky) obdržíte na svůj nákup slevu 3%.


Vyřízení objednávky
Objednané zboží expedujeme každý pracovní den. Objednávky došlé do 13.00 hodin vyřizujeme ještě týž den. Od termínu vyřízení se odvozuje termín doručení.
(podle vybraného typu přepravy). 
  • hotově v prodejně
  • platební kartou v prodejně
  • na dobírku při předání zboží na adresu
  • zálohovou fakturou - platba předem

I. Základní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím: IČO 45077886, provozovna Potápěčská technika, Sokolovská 1/67, 186 00 Praha 8 (dále jen prodávající). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před zakoupením (objednáním) zboží. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, jakož i souvisejícími předpisy. Individuální smlouvy s kupujícím jsou nadřazeny těmto Obchodním podmínkám.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Výjimkou jsou situace související s přepravou či platbou týkající se objednaného zboží (např. sdělení jména, telefonu a adresy dodání).

III. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem navrhne cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, obchod nebude realizován. Objednávat je možno následujícími způsoby: prostřednictvím e-shopu, e-mailem, osobně nebo telefonicky. Doporučujeme provádět objednávky přes e-shop nebo e-mailem a uvést následující údaje: název zboží dle katalogu, jednotkovou cenu, způsob odebrání a dopravy, jméno kupujícího, telefon, e-mail, fakturační a dodací adresu.

IV. Platební podmínky
Úhradu za objednané zboží lze provádět v hotovosti nebo platební kartou při nákupu v prodejně, předem bankovním převodem, na dobírku při doručení zboží, na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky pro poskytnutí prodeje na splátky) nebo Aura kartou. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

V. Dodací podmínky
Zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL. Podmínkou je objednávka přijatá do 13:00. Přepravce dodává po ČR zásilky do 24 hodin. Zasílání kurýrem (po Praze): Platí pro objednávky přijaté do 13:00 pracovního dne, které budou doručeny po Praze do 5 hodin od potvrzení objednávky obchodníkem ze strany prodávajícího. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy
a) Dle platných zákonů ČR má kupující, který neuskutečnil svůj nákup osobně v prodejně, ale „na dálku“ (např. v e-shopu, po telefonu, e-mailem vč. osobních odběrů) právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy, s dostatečnými kontaktními údaji kupujícího, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s návrhem dalšího nákupu se kterým bude případná úhrada započtena a vracené zboží zaslat na adresu prodávajícího. Vypořádání proběhne do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

b) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy pokud je zboží dodáno v rozporu s kupní smlouvou (například obdrží zboží neodpovídá objednávce).

c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku služeb a zboží upraveného na přání kupujícího a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

VII. Vrácení peněz
Vznikne-li při splnění všech výše uvedených podmínek nárok na vrácení peněz, bude tato úhrada provedena podle následujících pravidel těchto Obchodních podmínek:

a) Prodávající vystaví na základě dodaných dostatečných osobních údajů o kupujícím dobropis. Při vystavení dobropisu od Vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu paragrafu 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
b) Při vracení peněz za zboží, zakoupeného a zaplaceného při osobní návštěvě v prodejně, bude nárok vypořádán neprodleně v prodejně. V případě nedostatečné hotovosti v prodejně, domluví se kupující s prodávajícím na nejbližším možném termínu, nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.
c) Došlo-li k zakoupení zboží, u které vzniká nárok na vrácení peněz, k nákupu „na dálku“ (e-shop, e-mail, telefon apod.) bude na bankovní účet písemně udaný kupujícím zaslána do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží, částka za zboží v měně a hodnotě uvedené na prodejním dokladu. Odstoupením od smlouvy dle zákona č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 nevzniká nárok na vrácení peněz za přepravu zboží ke kupujícímu.

VIII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Obchodní podmínky jsou k dispozici v prodejně nebo jako dokument na www.cressi.cz.

 

 

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním (zakoupením) zboží. Převzetím zboží od prodávajícího (přepravce) souhlasí kupující s níže uvedeným Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Jako doklad o záruce (záruční list) je vystaven ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

 

II.Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud není životnost daná povahou výrobku kratší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou. (poškozené, použité, nekompletní atd.) Na služby je poskytována záruční doba 6 měsíců. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

 

III. Záruční podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a požít jej jako podklad pro reklamaci. Reklamaci lze uplatnit na adrese: Potápěčská technika Praha, Sokolovská 1/67, 18600 Praha 8. Kupující může reklamované zboží zaslat přepravní službou. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace závady i původu zboží a reklamace nemůže být vyřízena. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, případně dokladem o reklamaci, pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno. Je-li na prodejním (reklamačním) dokladu uvedeno výrobní (sériové) číslo výrobku, lze uplatňovat reklamaci pouze na zboží se stejným výrobním (sériovým) číslem. Při předání dekompresního počítače, je povinností kupujícího vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití uložených dat. Na služby je dle Občanského zákoníku poskytována záruční doba 6 měsíců.

 

IV. Odmítnutí záruky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, zanedbáním péče o zboží, nadměrným zatěžováním, přírodními živly nebo vyšší mocí, špatnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením nebo nekvalifikovaným zásahem do výrobku.

 

V. Vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může prodávající dohodnout s kupujícím přiměřenou slevu z ceny zboží. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu, maximálně do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním dodavatelem, bude vyřízena nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první se záruční dobou dle platných směrnic ode dne vyřízení reklamace. Byla-li reklamace shledána neoprávněnou a kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle ceníku. Pokud byla reklamace zaslána přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zaslána na adresu kupujícího. Uplatňoval-li kupující reklamaci osobně, vyřízená reklamace bude k vyzvednutí v místě reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění od data vyřízení reklamace v hodnotě 10,-CZK/den.

 

Tento reklamační řád je platný od 1.5.2007 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.


   Slevy na zboží a služby platí od 1.1.18 do 31.12.18 nebo do vyprodání zásob. 
Upozornění: Veškerý obsah tohoto webu je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez našeho prokazatelného souhlasu je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám.
potápění, potápěčské potřeby, kurzy potápění, potápěčské vybavení, potápěčské kurzy, škola potápění, cressi, potápěčská výstroj, půjčovna potápěčské výstroje, šnorchly, ploutve, vyvažovací vesty, harpuny, hloubkoměry, tlakoměry, automatiky, freediving, potápěčské zájezdy
Novinka
Pánský elastický neopren Morea 3mm man
Pánský elastický neopren Morea 3mm man
4 350,00 Kč
3 490,00 Kč
Doporučujeme
Doporučené
Akce
Dámská potápěčská bunda Softshell jacket lady
Dámská potápěčská bunda Softshell jacket lady
2 649,00 Kč
999,00 Kč
Archimede USB interface
Archimede USB interface
3 440,00 Kč
1 990,00 Kč
Dámský elastický neopren Morea 3mm lady
Dámský elastický neopren Morea 3mm lady
4 350,00 Kč
3 490,00 Kč